W mojej pracy terapeutycznej często spotykam osoby, które cierpią z powodu poczucia odrzucenia, krytyki, braku uwagi, szacunku, miłości lub zrozumienia ze strony ważnych osób w ich życiu.

Read more